محصولات

شرکت مجیر الکترونیک آسیا واردکننده محصولات صوتی DLS سوئد و محصولات تصویری و لوازم جانبی اگزد می باشد. شما میتوانید لیستی از محصولات ما را در لینک های روبرو مشاهده کنید.

محصولات تصویری اگزد

محصولات تصویری اگزد

محصولات صوتی DLS

لوازم جانبی و امنیتی اگزد

لوازم جانبی اگزد

مسئولیت اجتماعی شرکت مجیر الکترونیک آسیا

شرکت مجیر با افتخار اعلام میدارد که بخشی از هزینه های فروش این شرکت را در راستای کار آفرینی و ایجاد زمینه های شغلی برای جوانان ایران زمین مهیا می کند.شما نیز با پیوستن به خانواده بزرگ مجیر در این امر نیک سهیم باشید

csr - مسئولیت اجتماعی شرکت مجیر الکترونیک آسیا